Cloud Migration กำลังมาแรง

ขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลของ แอปพลิเคชัน รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆของธุรกิจ Cloud Computing นั่นคือ Cloud Migration

ในปัจจุบัน องค์กรสามารถทำ Cloud migrations  ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการย้ายข้อมูลและแอปพลิเคชัน 3 รูปแบบนี้

 1. ย้ายระบบจาก Data Center ที่มีอยู่ (A local data center) ไปยัง Public Cloud
 2. ย้ายระบบจาก Cloud แห่งหนึ่งไปยัง Cloud อีกแห่งหนึ่ง หรือที่รู้จักกันว่า Cloud-to-Cloud migration
 3. ย้ายระบบ Cloud กลับไปสู่ระบบเดิม ซึ่งเป็นการย้ายระบบออกจาก Cloud กลับไปสู่ Data Center ที่มีอยู่ (A local data center)

ประโยชน์ของ Cloud Migration

เป้าหมายหรือประโยชน์ในการทำ Cloud migration คือ การโฮสต์แอปพลิเคชันและข้อมูลใน IT Environment ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย ความยืดหยุ่นของระบบที่ทำให้สามารถจัดสรรบริการที่ซับซ้อนของตนเองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง (Pay-as-you-go model) ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า

กระบวนการทำ Cloud migration

ปกติขั้นตอนและกระบวนการในการทำ cloud migration จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบของการย้ายระบบที่ต้องการดำเนินการ หรือ ทรัพยากรเฉพาะที่ต้องการย้าย เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า องค์ประกอบโดยทั่วไปของคลาวน์ (cloud elements) จะรวมถึงความต้องการด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ของผู้ให้บริการคลาวน์ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับปัญหาในระหว่างการย้ายระบบ Cloud ได้แก่ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน, ข้อมูลและความสามารถในการย้ายแอปพลิเคชัน, ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความปลอดภัย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่เหมาะสมในการโยกย้ายระบบ อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน สร้างภาระงานให้มากขึ้นและนำไปสู่ค่าใช้จ่ายด้านไอทีที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียในทุกๆด้าน

เครื่องมือและบริการในการทำ Cloud migration

เครื่องมือและบริการการย้ายข้อมูลบน Cloud  มีเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยแผนองค์กรและดำเนินการโยกย้ายระบบ Cloud ตัวอย่างผู้ให้บริการ Public Cloud เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google และ NIPA Cloud ผู้ให้บริการ Local Cloud Provider โดยคนไทย ซึ่งมีทั้งบริการการย้ายระบบ Cloud เพื่อสนับสนุน Private Network โดยเฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงการย้ายข้อมูลออฟไลน์ รวมถึงเครื่องมือในการช่วยวางแผนองค์กรและติดตามความคืบหน้าของการย้ายข้อมูล เป็นต้น

Cloud Migration กำลังมาแรง

ขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลของ แอปพลิเคชัน รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆของธุรกิจ Cloud Computing นั่นคือ Cloud Migration

 

ในปัจจุบัน องค์กรสามารถทำ Cloud migrations  ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการย้ายข้อมูลและแอปพลิเคชัน 3 รูปแบบนี้

 1. ย้ายระบบจาก Data Center ที่มีอยู่ (A local data center) ไปยัง Public Cloud
 2. ย้ายระบบจาก Cloud แห่งหนึ่งไปยัง Cloud อีกแห่งหนึ่ง หรือที่รู้จักกันว่า Cloud-to-Cloud migration
 3. ย้ายระบบ Cloud กลับไปสู่ระบบเดิม ซึ่งเป็นการย้ายระบบออกจาก Cloud กลับไปสู่ Data Center ที่มีอยู่ (A local data center)

 

ประโยชน์ของ Cloud Migration

 

เป้าหมายหรือประโยชน์ในการทำ Cloud migration คือ การโฮสต์แอปพลิเคชันและข้อมูลใน IT Environment ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย ความยืดหยุ่นของระบบที่ทำให้สามารถจัดสรรบริการที่ซับซ้อนของตนเองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง (Pay-as-you-go model) ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า

 

กระบวนการทำ Cloud migration

 

ปกติขั้นตอนและกระบวนการในการทำ cloud migration จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบของการย้ายระบบที่ต้องการดำเนินการ หรือ ทรัพยากรเฉพาะที่ต้องการย้าย เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า องค์ประกอบโดยทั่วไปของคลาวน์ (cloud elements) จะรวมถึงความต้องการด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ของผู้ให้บริการคลาวน์ เป็นต้น

 

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับปัญหาในระหว่างการย้ายระบบ Cloud ได้แก่ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน, ข้อมูลและความสามารถในการย้ายแอปพลิเคชัน, ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความปลอดภัย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่เหมาะสมในการโยกย้ายระบบ อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน สร้างภาระงานให้มากขึ้นและนำไปสู่ค่าใช้จ่ายด้านไอทีที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียในทุกๆด้าน

 

เครื่องมือและบริการในการทำ Cloud migration

 

เครื่องมือและบริการการย้ายข้อมูลบน Cloud  มีเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยแผนองค์กรและดำเนินการโยกย้ายระบบ Cloud ตัวอย่างผู้ให้บริการ Public Cloud เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google และ NIPA Cloud ผู้ให้บริการ Local Cloud Provider โดยคนไทย ซึ่งมีทั้งบริการการย้ายระบบ Cloud เพื่อสนับสนุน Private Network โดยเฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงการย้ายข้อมูลออฟไลน์ รวมถึงเครื่องมือในการช่วยวางแผนองค์กรและติดตามความคืบหน้าของการย้ายข้อมูล เป็นต้น

365creation รับจัดงานอีเว้นท์

365creation บริษัทจัดงานอีเว้นท์ ทุกรูปแบบด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เคยจัดงานให้กับแบรนด์ดังหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกรุงศรี,ธนาคาร UOB ,Dtac, Ais ,IBM,SINGHA, และอื่นๆอีกมากมาย นี้คือตัวอย่างผลงานของเรา

UOB Channels & Digitalisation Service Convention – Awards @ Bitec Bangna

Ford Exclusive Trip @ Ocean Marina, Chonburi

Krungsri Auto A NIGHT of R & R @ Bitec Bangna, Bangkok

FORD MOTIVATION TEAM @ Novotel Rim Pae, Rayong

Krungsri Auto Hall of Fame @ CRC Tower, BangkokMUBADALA Petroleum (Thailand) Love Samae San#6 
@ Chonburi

C-Channel Roadshow Audition @ University

PPM Together Party @ Sindhon Tower, Bangkok

CISCO Family Happy Day @ Khao Keaw Zoo, Chonburi

MUBADALA Mangrove Forest Camp @ Samut Song Khram

ที่มา: https://365creation.com/

365creation รับจัดงานอีเว้นท์

365creation บริษัทจัดงานอีเว้นท์ ทุกรูปแบบด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เคยจัดงานให้กับแบรนด์ดังหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกรุงศรี,ธนาคาร UOB ,Dtac, Ais ,IBM,SINGHA, และอื่นๆอีกมากมาย นี้คือตัวอย่างผลงานของเรา

UOB Channels & Digitalisation Service Convention – Awards @ Bitec Bangna

Ford Exclusive Trip @ Ocean Marina, Chonburi

Krungsri Auto A NIGHT of R & R @ Bitec Bangna, Bangkok

FORD MOTIVATION TEAM @ Novotel Rim Pae, Rayong

Krungsri Auto Hall of Fame @ CRC Tower, BangkokMUBADALA Petroleum (Thailand) Love Samae San#6
@ Chonburi


C-Channel Roadshow Audition @ University

PPM Together Party @ Sindhon Tower, Bangkok

CISCO Family Happy Day @ Khao Keaw Zoo, Chonburi

MUBADALA Mangrove Forest Camp @ Samut Song Khram

ที่มา: https://365creation.com/

MySQL ระบบจัดการฐานข้อมูล

MySQL คือ ตัวจัดการฐานข้อมูล ให้เป็นระบบ สามารถเก้ฐข้อมูลร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ รองรับคำสั่ง SQL และถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้หลากหลาย และบอกได้เลยว่า MySQL เป็น Open Source ที่มีการนำไปใช้งานมากที่สุด

– MySQL เป็น Open Source ที่มีประสิทธิภาพสูงทางด้านการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. ซึ่งตัว MySQL ก็มีให้เลือกใช้ทั้งแบบฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจด้วย

– MySQL เป็นที่ยอมรับในเรื่องความเร็ว เพราะตัวโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลนี้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งาน ไปจนถึงการรองรับข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากได้อย่างสบายๆ

– MySQL ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้บนระบบปฏิบัติการที่หลายหลาย เช่น  UNIX OS/2 MAC OS Windows นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้งานกับ Web Application หรือ Web Development Platform เกือบทุก Website ใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลแล้วทั้งนั้น

– MySQL มีการอัปเดตความสามารถของตัวโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอัปเดตเมนูการใช้งานให้สะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ MySQL มีความสามารถใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหา ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

เห็นได้ว่าด้วยความสะดวกสบาย และความสามารถที่หลากหลายในการใช้งานโปรแกรม ทำให้โปรแกรม MySQL ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ที่สำคัญ MySQL มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว ปลอดภัย และเหมาะที่จะนำไปใช้งานเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MySQL ระบบจัดการฐานข้อมูล

MySQL คือ ตัวจัดการฐานข้อมูล ให้เป็นระบบ สามารถเก้ฐข้อมูลร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ รองรับคำสั่ง SQL และถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้หลากหลาย และบอกได้เลยว่า MySQL เป็น Open Source ที่มีการนำไปใช้งานมากที่สุด

– MySQL เป็น Open Source ที่มีประสิทธิภาพสูงทางด้านการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. ซึ่งตัว MySQL ก็มีให้เลือกใช้ทั้งแบบฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจด้วย

– MySQL เป็นที่ยอมรับในเรื่องความเร็ว เพราะตัวโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลนี้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งาน ไปจนถึงการรองรับข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากได้อย่างสบายๆ

– MySQL ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้บนระบบปฏิบัติการที่หลายหลาย เช่น  UNIX OS/2 MAC OS Windows นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้งานกับ Web Application หรือ Web Development Platform เกือบทุก Website ใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลแล้วทั้งนั้น

– MySQL มีการอัปเดตความสามารถของตัวโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอัปเดตเมนูการใช้งานให้สะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ MySQL มีความสามารถใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหา ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

เห็นได้ว่าด้วยความสะดวกสบาย และความสามารถที่หลากหลายในการใช้งานโปรแกรม ทำให้โปรแกรม MySQL ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ที่สำคัญ MySQL มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว ปลอดภัย และเหมาะที่จะนำไปใช้งานเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Joomla ระบบบริหารจัดการ

อยากจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในส่วนของบทความ รูปภาพ หรือแม้แต่การปรับแต่ง โยกย้ายโมดูล ง่ายๆแบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยภาษา HTML, PHP, SQL แค่ติดตั้ง การใช้งาน CMS ในการปรับแต่ง เท่านั้น

Joomla เป็น CMS ที่ได้รับความนิยม เพราะมีระบบการจัดการเนื้อหาที่มีรูปแบบสากล การปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่าย และยังสามารถดาวน์โหลด Template ได้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Joomla ก็คือมี Extension จำนวนมากให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ เช่น Component, Module, Plugin

Joomla มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla จะมีความปลอดภัย และที่สำคัญคือมีการรองรับภาษาไทย 100% เพราะมีทีมงานคอยดูแลเรื่องภาษา จึงไม่ต้องกังวลเลยว่าการใช้ภาษาไทยในส่วนไหนจะผิดเพี้ยนหรือไม่ และถ้าหากใครยังใช้เวอร์ชันเก่าอยู่ เราขอแนะนำให้ Upgrade อยู่เสมอนะคะ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้เริ่มต้นมักไม่ได้มาจาก Joomla แต่จะมีปัญหากับ PHP, MySql เวอร์ชันเก่าจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น สามารถตรวจเช็คได้ในตอนดำเนินการติดตั้ง จะมีหน้าเว็บเพจที่ตรวจสอบว่าสามารถติดตั้งหรือรองรับได้หรือไม่ ถ้าหากไม่รองรับแนะนำให้หาตัวใหม่มาลงจะดีกว่า เพราะปัญหามักเกิดในตอนที่ติดตั้งตัวเสริมต่างๆ เข้าไปมากกว่า บางตัวถึงขั้นไม่สามารถใช้งานได้ ติดตั้งไปก็จะ Error หรือติดตั้งผ่านแต่เมื่อใช้งานจริงก็ดันมีปัญหา

เราสามารถใช้ Joomla ได้กับเว็บไซต์หลากหลายประเภท เช่น เว็บท่า (Portals) หรือเว็บพอร์ทัล (Web Portal), เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ (Commercial web sites), เว็บไซต์ที่ใช้ในองค์กร (Intranet web sites), เว็บไซต์ที่ไม่แสวงหากำไร (Non-Profit web sites), เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal web sites), เว็บไซต์ที่สร้างจาก Flash (Integrated flash sites) เป็นต้น

Joomla ระบบบริหารจัดการ

อยากจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในส่วนของบทความ รูปภาพ หรือแม้แต่การปรับแต่ง โยกย้ายโมดูล ง่ายๆแบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยภาษา HTML, PHP, SQL แค่ติดตั้ง การใช้งาน CMS ในการปรับแต่ง เท่านั้น

Joomla เป็น CMS ที่ได้รับความนิยม เพราะมีระบบการจัดการเนื้อหาที่มีรูปแบบสากล การปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่าย และยังสามารถดาวน์โหลด Template ได้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Joomla ก็คือมี Extension จำนวนมากให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ เช่น Component, Module, Plugin

Joomla มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla จะมีความปลอดภัย และที่สำคัญคือมีการรองรับภาษาไทย 100% เพราะมีทีมงานคอยดูแลเรื่องภาษา จึงไม่ต้องกังวลเลยว่าการใช้ภาษาไทยในส่วนไหนจะผิดเพี้ยนหรือไม่ และถ้าหากใครยังใช้เวอร์ชันเก่าอยู่ เราขอแนะนำให้ Upgrade อยู่เสมอนะคะ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้เริ่มต้นมักไม่ได้มาจาก Joomla แต่จะมีปัญหากับ PHP, MySql เวอร์ชันเก่าจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น สามารถตรวจเช็คได้ในตอนดำเนินการติดตั้ง จะมีหน้าเว็บเพจที่ตรวจสอบว่าสามารถติดตั้งหรือรองรับได้หรือไม่ ถ้าหากไม่รองรับแนะนำให้หาตัวใหม่มาลงจะดีกว่า เพราะปัญหามักเกิดในตอนที่ติดตั้งตัวเสริมต่างๆ เข้าไปมากกว่า บางตัวถึงขั้นไม่สามารถใช้งานได้ ติดตั้งไปก็จะ Error หรือติดตั้งผ่านแต่เมื่อใช้งานจริงก็ดันมีปัญหา

เราสามารถใช้ Joomla ได้กับเว็บไซต์หลากหลายประเภท เช่น เว็บท่า (Portals) หรือเว็บพอร์ทัล (Web Portal), เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ (Commercial web sites), เว็บไซต์ที่ใช้ในองค์กร (Intranet web sites), เว็บไซต์ที่ไม่แสวงหากำไร (Non-Profit web sites), เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal web sites), เว็บไซต์ที่สร้างจาก Flash (Integrated flash sites) เป็นต้น

ข้อควรรู้กับ LINE Official Account

ปัจจุบัน LINE Official Account เป็นช่องทางการติดต่อแรกๆ ที่ร้านค้าได้เลือกใช้ในการพูดคุยขายสินค้ากับลูกค้า แต่รู้หรือไม่ว่า LINE Official Account นั้นมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจและสามารถลดแรงและเวลาในการพูดคุยกับลูกค้าได้ ไปดูกันว่ามีอะไรที่ควรรู้และน่าสนใจบ้าง

 1. สามารถเข้า LINE และ LINE Official Account พร้อมกันได้ในเครื่องเดียว

ปกติ LINE จะสามารถใช้ได้ 1 เครื่องต่อ 1 บัญชี เท่านั้น แต่ LINE Official Account สามารถเข้าพร้อมกันได้หลายเครื่องต่อ 1 บัญชี และใน 1 เครื่อง สามารถเข้าได้หลายบัญชีอีกด้วย

 1. มีแอดมินได้มากถึง 100 คน และมีผู้ติดตามสูงสุด 300,000 คน

ปัญหาตอบลูกค้าไม่ทันจะหมดไป เพราะสามารถมีแอดมินใน 1 บัญชี ได้ถึง 100 คน อีกทั้งยังมีผู้ติดตามได้ถึง 300,000 คน จากปกติที่มีได้แค่ 5,000 คน

 1. สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติได้ (Auto Reply)

กรณีที่ติดงานด่วน หรือไม่สะดวกที่จะตอบลูกค้า สามารถตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติตอบกลับได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ลูกค้ารอนาน ซึ่งถ้าตอบช้าอาจทำให้เสียลูกค้าได้

 1. สามารถส่งข้อความหาผู้ติดตามได้ทั้งหมดในครั้งเดียว (Broadcast)

เวลามีโปรโมชั่นหรือไอเทมเด็ดก็สามารถ broadcast แจ้งให้ทุกคนพร้อมกันได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งให้ทีละคน

 1. สามารถส่งรูปภาพขนาดใหญ่พร้อมใส่ลิงก์ไปยังเพจหรือเว็บไซต์ได้ (Rich Message)

รูปภาพสร้างจุดสนใจได้มากกว่าตัวหนังสือ LINE Official Account จึงสามารถส่งรูปสินค้าได้ขนาดใหญ่เต็มจอและลิงก์ไปยังเพจและเว็บไซต์ได้อีกด้วย

 1. สามารถสร้างลูกเล่นใหม่ๆ เช่น จับฉลาก, คูปอง, บัตรสะสมแต้มได้

คุณสามารถสร้างกิจกรรมจับฉลาก บัตรสะสมแต้ม ใน LINE Official Account เพื่อให้ลูกค้าได้มาร่วมสนุกกันได้ เป็นการสร้างสีสันอย่างหนึ่ง

รู้แบบนี้แล้วอย่าพลาด ไปลองเล่นลองใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ จะได้สร้างความดึงดูดและสนใจให้กับลูกค้าและประหยัดเวลาในการส่งข้อความอีกด้วย

ข้อควรรู้กับ LINE Official Account

ปัจจุบัน LINE Official Account เป็นช่องทางการติดต่อแรกๆ ที่ร้านค้าได้เลือกใช้ในการพูดคุยขายสินค้ากับลูกค้า แต่รู้หรือไม่ว่า LINE Official Account นั้นมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจและสามารถลดแรงและเวลาในการพูดคุยกับลูกค้าได้ ไปดูกันว่ามีอะไรที่ควรรู้และน่าสนใจบ้าง

 1. สามารถเข้า LINE และ LINE Official Account พร้อมกันได้ในเครื่องเดียว

ปกติ LINE จะสามารถใช้ได้ 1 เครื่องต่อ 1 บัญชี เท่านั้น แต่ LINE Official Account สามารถเข้าพร้อมกันได้หลายเครื่องต่อ 1 บัญชี และใน 1 เครื่อง สามารถเข้าได้หลายบัญชีอีกด้วย

 1. มีแอดมินได้มากถึง 100 คน และมีผู้ติดตามสูงสุด 300,000 คน

ปัญหาตอบลูกค้าไม่ทันจะหมดไป เพราะสามารถมีแอดมินใน 1 บัญชี ได้ถึง 100 คน อีกทั้งยังมีผู้ติดตามได้ถึง 300,000 คน จากปกติที่มีได้แค่ 5,000 คน

 1. สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติได้ (Auto Reply)

กรณีที่ติดงานด่วน หรือไม่สะดวกที่จะตอบลูกค้า สามารถตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติตอบกลับได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ลูกค้ารอนาน ซึ่งถ้าตอบช้าอาจทำให้เสียลูกค้าได้

 1. สามารถส่งข้อความหาผู้ติดตามได้ทั้งหมดในครั้งเดียว (Broadcast) 

เวลามีโปรโมชั่นหรือไอเทมเด็ดก็สามารถ broadcast แจ้งให้ทุกคนพร้อมกันได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งให้ทีละคน

 1. สามารถส่งรูปภาพขนาดใหญ่พร้อมใส่ลิงก์ไปยังเพจหรือเว็บไซต์ได้ (Rich Message)

รูปภาพสร้างจุดสนใจได้มากกว่าตัวหนังสือ LINE Official Account จึงสามารถส่งรูปสินค้าได้ขนาดใหญ่เต็มจอและลิงก์ไปยังเพจและเว็บไซต์ได้อีกด้วย

 1. สามารถสร้างลูกเล่นใหม่ๆ เช่น จับฉลาก, คูปอง, บัตรสะสมแต้มได้

คุณสามารถสร้างกิจกรรมจับฉลาก บัตรสะสมแต้ม ใน LINE Official Account เพื่อให้ลูกค้าได้มาร่วมสนุกกันได้ เป็นการสร้างสีสันอย่างหนึ่ง

รู้แบบนี้แล้วอย่าพลาด ไปลองเล่นลองใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ จะได้สร้างความดึงดูดและสนใจให้กับลูกค้าและประหยัดเวลาในการส่งข้อความอีกด้วย