นวัตกรรมใหม่ ใบไม้กลายเป็นจาน

ปัญหาที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ คือ ปัญหาโลกร้อน เมื่อมนุษย์เองเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ตัวเราเองก็ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเช่นกัน โดยการลดการใช้ สิ่งของที่ไม่จำเป็น เเละย่อยสลายยาก

ทางบริษัทที่เยอรมันจึงคิดค้นวิธีช่วยโลก ด้วยการนำ ใบไม้ มาผลิตเป็นจาน ใช้ใส่อาหาร เพื่อที่จะนำมาแทนที่พลาสติกที่ทำให้โลกร้อน โดยใบไม้นี้ใช้วิธีนำเส้นใยปาล์มเชื่อมใบไม้แต่ละใบ โดยกระบวนการนี้จะไม่ผ่านการใช้สารเคมีแต่อย่างใด เเละสามารถย่อยสลายได้ภายใน 1 เดือน